Toimiala
Tarkennettu toimiala
Aikajakso
Vuosi Kuukausi
Rahayksikkö
1 Eur 1000 Eur
Liikevaihto
i Liikevaihto (tuloslaskelmasta tai budjetista)
teur
Henkilöstökulu-% tavoite
i Henkilöstökulu-% liikevaihdosta (palkat ja lakisääteiset sivukulut)
%
Henkilöstökulut
teur
Välilliset työvoimakulut henkilöstökuluista
i Sisältävät esim. loma-, sairaus- ja koulutusajan sekä työajanlyhennysten palkat sekä muut vapaaehtoiset henkilösivukulut. Näiden osuus vaihtelee yrityskohtaisesti. Esim. 60 % henkilöstösivukulujen osuus tehdyn työajan palkoista vastaa 37,5 % henkilökuluista (60*100/160=37,5)
%
Maksettavat palkat
teur
Keskituntiansio vuorolisineen
i Tuntipalkka + lisät (sisältävät ilta-, lauantai- ja yölisät sekä sunnuntaityön korotuksen tuntipalkkoihin)
Maksettavat työtunnit
h
Työteho €/h
€/h
Tavoite tehdyt työtunnit/viikko
h/vko
Tavoite tehdyt työtunnit/päivä
h/pvä

Ohjeet

Valitse toimiala, aikajakso ja rahayksikkö. Valitsemalla tarkennetun toimialan, saat tuloksissa tietoa toimialasi tunnusluvuista. Laskuri saa oletusarvot valitun toimialan mukaan. Voit muutella arvoja liukusäätimillä tai kirjoittamalla arvot suoraan numerokenttiin. Jos kirjoitat arvot suoraan, niin käytä pistettä desimaalimerkkinä.

Back to top