Kaupan aukiolot vapautuivat vuoden 2016 alusta

Kaupan alan aukioloajat vapautuivat, kun niitä koskeva laki kumottiin vuoden 2016 alusta lukien. Alan yritykset reagoivat muutokseen nopeasti laajentamalla palveluaikoja. Nyt voidaan todeta, mitä vaikutuksia muutoksilla on ollut. Positiivisia muutoksia on kysynnän piristyminen sekä käyttötavara- että päivittäistavarakaupassa. Tämän myötä alalle on syntynyt 2 500 uutta työpaikkaa ja työtuntien määrä on lisääntynyt. Negatiivista vaikutusta muutoksella on ollut pienempiin yksiköihin ja kioskikauppaan. Vapaat aukiolot ovat siirtäneet kysyntää suurempiin yksiköihin.

Aukiolojen muuttuminen on aiheuttanut kaupan alan esimiehille dilemman työvuorosuunnittelussa, kun laajentuneen aukiolon kohdalla – esimerkiksi myöhään illalla – asiakasvirrat ovat vähäisempiä, kuin muina aikoina. Vuorolisien ja pyhätyön aiheuttaman lisäkustannuksen vuoksi suunniteltavat työtunnit ovat puolestaan kalliimpia, kuin esimerkiksi arkena päivällä.

MaraPlan ohjelma mahdollistaa joustavan työvuorojen suunnittelun siten, että työvuoroissa ei ole tyhjäkäyntiä, mutta asiakaspalvelu on kuitenkin oikealla tasolla. Ohjelma laskee myös henkilöstökulut, joita voi verrata myyntiin ja asiakaskäyntien määrään. Näin voidaan seurata asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Kilpailukykysopimus muutti työaikoja kaupan alalla

Vuoden 2017 alusta voimaan tulleen kilpailukykysopimuksen tavoitteena on parantaa suomalaisen työn ja yritysten kilpailukykyä ja luoda uusia työpaikkoja. Keskeinen muutos sopimuksessa on vuosittaisen työajan pidentyminen. Kaupan alalla muutos toteutettiin korvaamalla arkipyhien työaikaa lyhentävä vaikutus uudella vuosivapaajärjestelmällä.

Vuosivapaan ansainta tapahtuu niin, että kunkin kalenterivuoden alusta lasketaan kertyneitä työtunteja. Kun tuntikertymä ylittää 220 tunnin portaan, niin työntekijä ansaitsee yhden vuosivapaapäivän. Enimmillään vuosivapaapäiviä voi ansaita 6,5 kappaletta kalenterivuoden aikana. Uusissa työsuhteissa ansainta kuitenkin alkaa vasta kuuden kuukauden karenssin jälkeen. Työnantajan tulee antaa vuosivapaat työntekijöille kokonaisina vapaapäivinä tai ne voidaan työntekijän aloitteesta maksaa myös palkkana.

Vuosivapaajärjestelmä aiheuttaa esimiehille sen haasteen, että hänellä tulee olla ajantasainen tieto siitä, montako vuosivapaapäivää kukin työntekijä on ansainnut ja pitänyt. Käsin laskemalla tämä ylimääräinen työ aiheuttaa paljon vaivaa ja vie työaikaa tuottavammalta työltä. MaraPlan ohjelman käyttäjien onneksi vuosivapaalaskenta on ohjelmassa täysin automatisoitu. Kun laskenta on aina ajan tasalla, on työvuorojen suunnittelu ohjelman avulla yhtä vaivatonta kuin ennenkin.