Sopimus toi tullessaan monimutkaista laskentaa – MaraPlan tuli apuun!

Vuoden 2017 alusta voimaan tulleen kilpailukykysopimuksen tavoitteena on parantaa suomalaisen työn ja yritysten kilpailukykyä ja luoda uusia työpaikkoja. Vastikkeeksi hallitus perui leikkauksia ja helpottaa verotusta. Keskeinen muutos sopimuksessa on vuosittaisen työajan pidentyminen. Matkailu- ja ravintolapalvelualalla muutos toteutettiin pidentämällä työaikaa ja korvaamalla ns. JP-päivien työaikaa lyhentävä vaikutus uudella vuosivapaajärjestelmällä.

Sopimuksen hyviä vaikutuksia on ollut alan yritysten liikkumavaran lisääntyminen. Palvelut ovat parantuneet, kun esimerkiksi monet ruokaravintolat ovat avoinna myös sunnuntaisin. Ongelmaksi on useissa yrityksissä koettu järjestelmän monimutkaisuus, joka tuottaa päänvaivaa esimiehille.

Työajan pidennys on varsin yksinkertainen, kun kokoaikaisen työntekijän työaika lisääntyi kolmessa viikossa 111 tunnista 112,5 tuntiin.

Vuosivapaan ansainta tapahtuu niin, että kunkin kalenterivuoden alusta lasketaan kertyneitä työtunteja. Kun tuntikertymä ylittää 220 tunnin portaan, niin työntekijä ansaitsee yhden vuosivapaapäivän. Tähän on poikkeuksena jatkuvan yötyön työaikamuoto, jolloin porras on 210 tuntia. Keskeytymättömän kolmivuorotyön työaikamuodossa vuosivapaita ei ansaita. On huomattava, että työtunteihin lasketaan vain toteutuneet työtunnit, ei palkallisia tai palkattomia poissaoloja (tässäkin vielä poikkeuksena luottamusmiehen tai työsuojeluvaltuutetun vapautustunnit).

Enimmillään vuosivapaapäiviä voi ansaita 7 kappaletta kalenterivuoden aikana, poikkeuksena yötyö, jossa maksimi on 6 päivää. Uusissa työsuhteissa ansainta kuitenkin alkaa vasta kahden kuukauden karenssin jälkeen. Työnantajan tulee antaa vuosivapaat työntekijöille kokonaisina vapaapäivinä tai ne voidaan sovittaessa maksaa myös palkkana. Osa-aikaisten työntekijöiden osalta työnantaja voi päättää palkkana maksamisesta.

Vuosivapaajärjestelmä aiheuttaa esimiehille sen haasteen, että heillä tulee olla ajantasainen tieto siitä, montako vuosivapaapäivää kukin työntekijä on ansainnut ja pitänyt. Käsin laskemalla tämä ylimääräinen työ aiheuttaa paljon vaivaa ja vie työaikaa tuottavammalta työltä. MaraPlan ohjelman käyttäjien onneksi vuosivapaalaskenta on ohjelmassa täysin automatisoitu. Kun laskenta on aina ajan tasalla, on työvuorojen suunnittelu ohjelman avulla yhtä vaivatonta kuin ennenkin.