Tämän vuoden alussa voimaan tulleeseen kilpailukykysopimukseen kuului olennaisena asiana työntekijöiden työajan pidennys. Kaupan alalla ja ravintola-alalla otettiin samalla käyttöön vuosivapaajärjestelmä. Kaupan alalla se korvasi arkipyhävapaat ja ravintola-alalla niin sanotut juhlapyhävapaat.

Uusi vuosivapaajärjestelmä on luonut esimiehille sen haasteen, että heillä tulee olla ajantasainen tieto siitä, montako vuosivapaapäivää kukin työntekijä on ansainnut ja pitänyt. Jos laskenta tehdään käsin, se aiheuttaa paljon vaivaa ja vie työaikaa tuottavammalta työltä.

Vuosivapaajärjestelmässä työntekijät ansaitsevat vapaapäiviä työtuntien kertymään perustuen. Laskennassa on myös huomioitava uusien työntekijöiden karenssiaika ja vapaiden maksimimäärä. Yrityksen on myös tarvittaessa pystyttävä todentamaan vuosivapaiden ansainta ja pidetyt vapaapäivät.

Vuosivapaiden laskenta automaattisesti

MaraPlan-ohjelman käyttäjien onneksi vuosivapaalaskenta on siinä täysin automatisoitu – ohjelma laskee vuosilomat työvuorosuunnitelman ja toteutuneiden työaikojen perusteella. Näin ansaitut ja pidetyt vuosivapaat ovat aina ajan tasalla. Joissakin yrityksissä tuntipalkkaisille työntekijöille ansaitut vuosivapaat maksetaan palkkana – myös tämä toiminnallisuus on automatisoitu ohjelmassa, joten MaraPlan pitää huolen, että työntekijät saavat ansaitsemansa vapaapäivät, ja että niitä ei anneta vahingossa liikaa. Kun laskenta on koko ajan tasalla, on työvuorojen suunnittelu ohjelman avulla yhtä vaivatonta kuin ennenkin.